Oportunităţi de investiţii

Principala resursă a comunei este reprezentată de cadrul natural, climat şi așezare geografică care reprezintă oportunităţi serioase din punct de vedere turistic.
♦ 2 structuri turistice care au deja experienţă şi care sunt prezente pe harta turistică naţională şi nu numai;
♦ Climat propice pentru dezvoltarea sectorului pomicol şi zootehnic;
♦ Comuna dispune de resurse însemnate de: teren agricol, material lemnos, tufuri zeolit pentru industria materialelor de construcţii;
♦ Peisaje, atracţii turistice cu posibilitate de dezvoltare a serviciilor pentru atragerea turiştilor;
♦ Comuna dispune de resurse de gaz importante care ar putea fii prelucrate şi care ar sprijini semnificativ dezvoltarea economică;
♦ Existenţa forţei de muncă specializate la nivel de comună pe sectoarele: producţia de elemente tradiţionale specifice cu renume internaţional, prelucrarea produselor lemnoase, munci agricole şi altele;
♦ S.C. Bicrid SRL dispune de un spațiu care momentan nu este folosit;
♦ La vechea poşta există o clădire de cca. 100 mp, aflată în proprietatea primăriei şi care este disponibilă pentru eventuale investiţii;
♦ Comuna dispune de 1860 de ha de pădure – o importantă resursă din multiple puncte de vedere;