Infrastructura

Drum public:
     ♦ Drum european: 0 km;
     ♦ Drum naţional: 10 km - DN 17C;
     ♦ Drum judeţean: 0 km;
     ♦ Drum sătesc (ulițe): 20 km (neasfaltat); 
     ♦ Drum forestier: 30 km (necesită reabilitare);
     ♦ Cale ferata: Săliştea - Săcel - Dealul Ștefăniței;

Infrastructura tehnico-edilitară:
Rețeaua de alimentare cu apă este formată din reţea şi fântânile casnice.
Reţeaua de alimentare cu apă: 
     ♦ Km reţea – 20;
     ♦ Anul punerii în funcţiune: 1985 (primul tronson) şi 2008/2009 – al doilea tronson (trebuie înlocuită o porţiune);
     ♦ Gospodării deservite: 900;
     ♦ Agenţi economici deserviţi: magazine, brutăria, pensiuni, firmele de prelucrare lemn, etc.
     ♦ Alţi beneficiari: structurile de interes public (biserici, dispensar, etc.) 
Reţea de canalizare: - nu există (există proiect). 
Reţea de alimentare cu gaze naturale: - nu există (o zonă cu potențial de extracție).
Energie electrică (este asigurată de societatea naţionala de furnizare):
     ♦ Distribuitor: S.C. ELECTRICA SA;
     ♦ Nr. consumatori casnici: 1600;
     ♦ Nr. consumatori mici: 35;
     ♦ Nr. consumatori mari: 5.
Telecomunicaţiile (sunt deservite de către furnizori de telefonie fixă): 
     ♦ Operatori: ROMTELECOM, Orange, Cosmote, Vodafone (acoperire în aceste reţele);
     ♦ Servicii oferite: abonamente lunare de telefonie fixă şi internet;
     ♦ Nr. abonaţi: 200.
Internetul: 
     ♦ Operator: Romtelecom

Transporturile în comun sunt foarte dezvoltate în comuna noastră:  
Autobaza Borşa: 
     • Nr. Locuri – 52;
     • Rute: Săcel – Borşa;
Autobaza Vișeul de Sus: 
     • Nr. Locuri – 52;
     • Rute: Săcel – Vişeul de Sus;
S.C. IONA SRL: 
     • Nr. Locuri – 16;
     • Rute: Săcel – Baia Mare;
Venţel SRL: 
     • Nr. Locuri – 16;
     • Rute: Săcel – Borşa;
Apotrans: 
     • Nr. Locuri – 52;
     • Rute: Săcel – Sighetul Marmaţiei;
Tinuţa: 
     • Nr. Locuri – 120;
     • Rute: Săcel – Cluj Napoca;
S.C. JAN SRL: 
     • Nr. Locuri – autocare mari;
     • Rute: pe direcţia Timișoara, multe localități;

Comerţ (este susţinut de magazine mici tip ABC):
     ♦ magazine desfacere cu amănuntul:  24;
     ♦ magazine desfacere en-gros: nu există.

Turismul 
     ♦ Tip turism : Agroturism;
     ♦ Nr. unităţi prestări servicii cazare: 2;
     ♦ Nr. locuri cazare: 35;