Economia

Industria – se află în stadiu iniţial, existând unităţi de producţie:
     ♦ Depozite desfacere materiale de construcţii: 3;
     ♦ Prelucrarea lemnului: 2;
     ♦ Atelier de sculptură: 1;
     ♦ Atelier de confecționare măşti populare: 1;

Agricultura - este bazată pe producţiile la nivel de familii şi se desfășoară atât în câmp deschis cât şi în grădini legumicole.
     ♦ Suprafaţă teren arabil: 1331 ha;
     ♦ Suprafaţa teren fâneţe: 1357 ha;
     ♦ Suprafaţa teren păşuni: 1038 ha;
     ♦ Asociaţii agricole: nu există;
     ♦ Tipuri de culturi: cartofi, porumb, păioase, etc.;
     ♦ Puncte de prelucrare a culturilor: nu există.
Legumicultura profită de o zonă cu climat temperat şi astfel este una variată şi exclusiv naturală. Specii de legume cultivate cu preponderenţă sunt: morcovi, pătrunjei, vinete, ceapă, tomate etc. şi se cultivă în solarii şi pe câmp.
     ♦ Apa provine de la: circuitul apei în natură;
     ♦ Puncte desfacere: piaţa din oraşele apropiate;
     ♦ Puncte de prelucrare: nu există.
Pomicultura nu se bucură de o exploatare controlată, ea fiind prezentă la nivelul de pomi fructiferi răzleţi, dar există şi 10 livezi.
     ♦ Puncte desfacere: nu există;
     ♦ Puncte de prelucrare: nu există.
Viticultura – nu se bucură de o exploatare controlată. 
     ♦ Apa provine de la: circuitul apei în natură;
     ♦ Puncte desfacere: nu există;
     ♦ Puncte de prelucrare: nu există;
Zootehnia 
     ♦ Ferme/Microferme: 5 crescătorii de ovine;
     ♦ Puncte de colectare a laptelui: 2;