Domeniul social

Sănătate:
     ♦ Nr. dispensare:  2 (unul uman şi unul veterinar);
     ♦ Nr. medici de familie: 1;
     ♦ Centru de permanenţă: nu;
     ♦ Nr. farmacii: 1;
     ♦ Nr. personal mediu sanitar: 1;

Educaţie:
Unităţi de învăţământ:
     ♦ Grădiniţe: 1 – cu 6 puncte de funcționare;
     ♦ Şcoli primare şi gimnaziale: 1 – cu 4 locuri de funcționare;
     ♦ Licee / Şcoli de meserii: 1 – cu profil mecanic;
Personal didactic:  
     ♦ Preşcolar: 6;
     ♦ Primar: 10;
     ♦ Gimnazial: 18;
     ♦ Profesional: 4;
Nr. elevi:              
     ♦ Preşcolar: 100;
     ♦ Primar: 134;
     ♦ Profesional: 26;
Sport:  
     ♦ Echipe sportive: nu;
     ♦ Săli de sport: nu există momentan, dar este necesară pentru ca elevii să aibă unde să-şi desfășoare orele de sport iarna;

Cultură şi artă:       
     ♦ Teatru: nu, dar există o trupă de teatru locală;
     ♦ Bibliotecă: da - 1 unitate;
     ♦ Cinematograf: nu;
     ♦ Cămin cultural: 1;
     ♦ Şcoală populară de artă:  nu;
     ♦ Meşteri populari: 4 – olărit, sculptură şi confecționat măşti populare;
     ♦ Evenimente cultural-tradiţionale: Ruptu Sterpelor, Ziua Copiilor la Pasul Şetref;
Monumente culturale şi/sau istorice: 
     ♦ Monumentul Eroilor din primul şi al doilea război mondial este în construcție;
     ♦ Monument Erou Ion Grămadă;

Religie:                  
     ♦ Biserică ortodoxă: 3;
     ♦ Biserică catolică: nu; 
     ♦ Lăcaş de cult alte religii: 1;